Tuesday, June 30, 2009

Summon Prophet
Газар дэлхий хэзээ ч аюулгүй байдаггүй. Ийм учир Furion хэзээ ч амар амгалан байдаггүй. Шөнийн бүх Эльфүүдийн лидер Furion үргэлж ажилан өөрийн ойн халдашгүй байдлыг хамгаалж байдаг. Иймд үхэгсэдтэй тэмцэх дайнд Архимедийн ялагч түүнийг дуудсан юм. Furion нь байгалын уур хилэнг удирддаг түүний тушаалаар моднууд хүрч ирдэг, салхиар алс холд шилжэн байгаль дэлхий өөрөө түүний дайснуудтай тэмцдэг ажээ. Furion нь зөвхөн хамгаалагч төдийгүй тэрээр аврагч юм.

Хүч - 17 + 1.8
Авъяас - 15 + 1.5
Оюун ухаан - 21 + 2.9

Чадварууд: Sprout, Teleportation, Force of Nature, и Wrath of Nature.

Довтлох радиус 600.
Гүйх хурд 300.

0 comments:


Монголын Dota allstar блогт тавтай морил... © 2008. Free Blogspot Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute Blogger Templates