Tuesday, June 30, 2009

Summon Goblin Techies
Гоблинчудын тэсрэлтийн техникчууд нь чөтгөр шиг адтай ухаалаг бөгөөд биеийн хүчний хувьд сул дорой боловч тэднийг үл ойшоож болохгүй. Эдгээр техникчүүд нь газарт янз бүрийн үл үзэгдэгч тэсрэх бөмбөгүүдийг тавьдаг. Тэд Калимдорын оркийн бөө нараар шид заалгаж тэсрэн дайснаа саажуулдаг бөмбөг тавьж суржээ. Тэдэнтэй дайтах үедээ болгоомжлоорой залуусаа.

Хүч - 17 + 2.0
Авъяас - 14 + 1.3
Оюун ухаан - 22 + 2.9

Чадварууд: Land Mines, Stasis Trap, Suicide Squad, Attack!, и Remote Mines.

Довтлох радиус 650.
Гүйх хурд 270.

0 comments:


Монголын Dota allstar блогт тавтай морил... © 2008. Free Blogspot Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute Blogger Templates