Tuesday, June 30, 2009

Summon Dwarven Sniper
Kardel Sharpeye Каз'Модана-гийн чадварлаг мэргэн бууч юм. Өөрийн эрдэм чадал, авъяас билэг, хурц нүд, буугаа ашиглаг дайснуудыг холоос онилон буудаг байна. Тэрээр онилж буй байгаа сайтар судлан эмзэг газрыг нь илрүүлэн хүчтэй гэмтээх чадвартай. Мөн түүнчлэн хэсэгхэн хугацааны дараа дайснаа ганцхан сумаар алах чадалтай. Түүний буу нь гар бөмбөгийг давхар шидсэнээр их хэмжээний гэмтэл сүйрлийг дагуулдаг байна.

Хүч - 16 + 1.7
Авъяас - 21 + 2.9
Оюун ухаан - 15 + 2.6

Чадварууд: Take Aim, Headshot, Scatter Shot, и Assassinate.

Довтлох радиус 550.
Гүйх хурд 290.


Монголын Dota allstar блогт тавтай морил... © 2008. Free Blogspot Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute Blogger Templates