Tuesday, June 30, 2009

Summon Naga Siren
Slithice нь Нагагийн дунд ганцаардмал байж далайгаас гадуур тэнүүчлэн үргэлж шинэ зүйлийн эрэлд байдаг байсан. Тэрээр эдгээр аялалынхаа үеэр түүнийг сургаж байсан залуу Оркатай тааралдан түүнд дуралсан. Хэдий Орка нь туршлага багатай байсан ч тэрээр Slithice-ийг оркачуудын чадвар тактикийг зааж өгсөн. Slithice сургалтынхаа явцад дайснаа хэрхэн хавханд оруулах талаар суралцсан. Гэвч нэг өдөр Scourge-ууд дайран түүний хайртай залууг нүдэн дээр нь хөнөөжээ. Slithice нь Naga-ийн шидийг ашиглан Scourge-ийг унтуулан зугтаж чадсан. Одоо тэрээр Sentinel-ийн талд хайрын төлөө тэмцэж байна.
Хүч - 21 + 2.3
Авъяас - 21 + 2.75
Оюун ухаан - 18 + 1.65

Чадварууд: Mirror Image, Ensnare, Critical Strike, и Song of the Siren.

Довтлох радиус 100 (рукопашный).
Гүйх хурд 320.

0 comments:


Монголын Dota allstar блогт тавтай морил... © 2008. Free Blogspot Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute Blogger Templates